Skip to content
logo
जेठ ३१ गते २०८१ समयः

sad

cover

दुःखी राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल, मूख्य कारण बेरोजगारी

दुःखी राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल ६३ औं स्थानमा परेको छ । सन् २०२२ को हान्केको मिजरी इन्डेक्स अनुसार नेपाल दुःखी राष्ट्रहरुको...

मेरो आर्थिक

जेठ ११ गते २०८०