Skip to content
logo
असार ५ गते २०८१ समयः

आजको तरकारी तथा फलफुलको मुल्य के-कति रहेको छ ? (मुल्य सूची सहित)

मेरो आर्थिक
मेरो आर्थिक
कार्तिक ९ गते २०८०
आजको तरकारी तथा फलफुलको मुल्य के-कति रहेको छ ? (मुल्य सूची सहित)

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अनुसार तरकारी तथा फलफुलको आज  (वि.सं. कार्तिक ०९, २०८०) को मुल्य :-

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४२.००रू ३९.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ४५.००रू ५८.००रू ५२.६०
आलु रातोके.जी.रू ७२.००रू ७५.००रू ७४.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३६.००रू ३८.००रू ३७.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ५२.००रू ५५.००रू ५४.००
आलु सेतोके.जी.रू ६२.००रू ६५.००रू ६३.५०
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू १००.००रू १०५.००रू १०३.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
गाजर(तराई)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६४.००
काउली स्थानियके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू १५.००रू २०.००रू १८.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मकै बोडीकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मटरकोशाके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २६.६७
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू २०.००रू ३०.००रू २६.६७
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
परवर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
चिचिण्डोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
घिरौलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बरेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
स्कूसके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.५०
रायो सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
पालूगो सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
चमसूरको सागके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मेथीको सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
प्याज हरियोके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू ४०.००रू ७०.००रू ५४.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २८६.००
कुरीलोके.जी.रू ६००.००रू ७००.००रू ६५०.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०३.३३
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
जिरीको सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
सौफको सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
पुदीनाके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २८३.३३
स्याउ(झोले)के.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
कागतीके.जी.रू १४०.००रू १८०.००रू १६२.००
अनारके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४००.००रू ४२०.००रू ४१०.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मौसमके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २४०.००रू २३०.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
अम्बाके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
लप्सीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
किविकेजीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
अदुवाके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २५०.००रू ३५०.००रू ३००.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
लसुन हरियोके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४६.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३६०.००रू ३७०.००रू ३६६.६७
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २६०.००रू २७०.००रू २६५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २८०.००रू २६०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
रुख टमाटरकेजीरू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००

Add a new comment