Skip to content
logo
असार ५ गते २०८१ समयः

आजको तरकारी तथा फलफुलको मुल्य के-कति रहेको छ ? (मुल्य सूची सहित)

मेरो आर्थिक
मेरो आर्थिक
असाेज २९ गते २०८०
आजको तरकारी तथा फलफुलको मुल्य के-कति रहेको छ ? (मुल्य सूची सहित)

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अनुसार तरकारी तथा फलफुलको आजको मुल्य :-

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३४.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३२.००रू २८.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ३०.००रू ४२.००रू ३७.४०
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
आलु रातोके.जी.रू ६०.००रू ६५.००रू ६२.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३४.००रू ३५.००रू ३४.५०
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४२.००रू ४६.००रू ४४.००
आलु सेतोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ७४.००रू ७७.००रू ७५.२५
गाजर(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
गाजर(तराई)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
मूला रातोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
मकै बोडीकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मटरकोशाके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लौकाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भिण्डीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
सखरखण्डके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
बरेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
स्कूसके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.५०
रायो सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
कुरीलोके.जी.रू ५००.००रू ५५०.००रू ५२५.००
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सजिवनके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
रातो बन्दाके.जी.रू १८०.००रू २२०.००रू २००.००
जिरीको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
सेलरीके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
पुदीनाके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३५०.००रू ३८०.००रू ३६५.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
कागतीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
अनारके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४००.००रू ४२०.००रू ४१०.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मौसमके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८४.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
अम्बाके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
किविकेजीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
शरीफाके‍.जीरू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
अदुवाके.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १३७.५०
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
लसुन हरियोके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
हरियो धनियाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३७०.००रू ३८०.००रू ३७५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २७०.००रू २८०.००रू २७५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २५०.००रू २७०.००रू २६०.००
रुख टमाटरकेजीरू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००

Add a new comment